Giá Tôm tích khô?

Giá Tôm hùm Caribe?

Giá Tôm tít Indo khủng?

Giá Tôm sú mẹ?